1./ Cài Đặt và Sửa Lỗi
Thông thường khi sử dụng NaviFirm sẽ có xảy ra lỗi sau


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Thông Báo Lỗi NaviFirm Thường Gặp

Khắc Phục bằng cách Download File sau về và cài đặt trước khi chạy Navifirm
Link Download: http://www.ziddu.com/download/179794...ifirm.rar.html
Các bước sẽ như hình sau


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Chạy File Sửa Lỗi ( Thiếu dotnet Framwork)


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Chạy File Sửa Lỗi ( Thiếu dotnet Framwork)

2./ Hướng Dẫn Sử Dụng NaviFirm Chi Tiết
Tiếp theo là Download phiên bản mới nhất của NaviFirm tại đây ( sẽ cập nhật liên tục trong Topic này )
Link Download Navifirm 1.5+ Plus : http://www.ziddu.com/download/179796...rm1.5.rar.html
Link Download Navifirm 1.6+ Plus : http://www.ziddu.com/download/179796...rm1.5.rar.html


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Khởi Động Chương Trình


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Sử Dụng NaviFirm Chi Tiết


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Chọn Nơi Lưu File ( Nhớ để còn copy ra mà chạy )


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Chọn Nơi Lưu File ( Nhớ để còn copy ra mà chạy )


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Click Download để tải file về ( khuyền dùng cách này )