( Tài liệu hướng dẫn cơ bản )
1./ Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
2./ Phần hướng dẫn MOD KÍCH PIN ĐA NĂNG sẽ được hướng dẫn sau


Những lý do cần phải độ lại sạc đa năng để dùng cho tiện :
1./ Khi cắm sạc đa năng lên ổ cắm trên tường, nếu gặp ổ không tốt => hay rớt pin và sạc từ trên xuống gây hỏng hóc
2./ nhiều khi không an tòan vì chân sạc đôi lúc hay lỏng và nguy hiểm về điện
3./ nếu để nguyên như vậy 1 ổ cắm 3 lỗ trên tường chỉ cắm được 1 sạc đa năng
4./ có thể độ thêm 5 7 cục sạc vào 1 đầu dây rất tiện cho các cửa hàng đtdđ sạc 1 lúc nhiều pinLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Tháo Ốc Ra


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Cấu tạo của 1 cái sạc đa năng


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Tháo ốc giữ chân nối vào ổ điện


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
gỡ hết các thành phần đó ra


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
gỡ 2 thanh tiếp xúc dẫn điện ra luôn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
bỏ thanh này ra để tránh cho người khác tiếp tục cắm vào ổ điện


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Mạch của cục sạc


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
phần tiếp xúc với 2 thanh dẫn điện ta sẽ thay thế bằng đầu dây điện và hàn chặt luôn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
ta cần dùng dây điện có sắn 1 đầu là phích cắm


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
khóet 1 lỗ ở đằng sau để dẫn dây ra ngòai


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Hàn 2 điểm tiếp xúc bằng đầu dây điện


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Gắn vào 1 cách khéo léo, gấp dây hoặc dùng dây rút cố định lại ngay đầu sát với vỏ


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
vặn ốc vào


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Độ ( Chế ) Sạc Đa Năng Dùng Bền Nhất
Sản phẩm đã hòan thành