Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011

[Giải Pháp] Sửa Đường Sạc Nokia 1200 - 1208

[Giải Pháp] Sửa Đường Sạc Nokia 1200 - 1208 cắm sạc không báo gì


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
[Giải Pháp] Sửa Đường Sạc Nokia 1200 - 1208 cắm sạc không báo gìNguồn: OVO .:. ID Topic: 20939