mình sưu tầm được mấy cái hình câu IC sim và chân sim của MP4 dòng 2 sim,up lên cho AE xem có giúp ích được trong việc sửa chữa dòng máy 2 sim không nhe .Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim

[URL=goo.gl/xgbDK]2sim5.jpg - ]
Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim