[Giải Pháp] Sửa Nokia 1800 rớt nước mất LED - Xem cách này trước khi làm những cách khác
http://www.ovo.vn/forum/showthread.php/13631-Giải-Pháp-Sửa-Nokia-1800-rớt-nước-mất-LED
Mời bạn tham gia thảo luận tại CỘNG ĐỒNG OVO.VNLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
1280 mất đèn màn hình và bàn phím


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
1280 mất đèn màn hình và bàn phím


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
1280 mất đèn màn hình và bàn phím