Click Để Xem Hình Lớn
Hình ảnh gốc và hình độ phân giải cao có thể download tại một trong 3 link sau
Pinout & Câu chân sạc Q Mobile M45 - Link Tồn Tại Mãi Mãi {Link Never Die)
Link 1: ♥ ♫ Click Here ♥ ♫ .:.{.}.:.Link 2: ♥ ♫ Click Here ♫ ♥.:.{.}.:.Link 3: ♥ ♫ Click Here ♫ ♥
*^*